Borsa ve Finans Dünyası
Giriş Tarihi : 15-07-2021 01:03

Ünlü Yatırım, kar dağıtmayacak

Ünlü Yatırım Holding A.Ş, kar dağıtımı yapmayacak..

Ünlü Yatırım, kar dağıtmayacak

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, şöyle denildi:

''Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş tarafından bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre vergi sonrası 61.272.726 TL, Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun (VUK) ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen bireysel finansal tablolarımıza göre vergi sonrası 5.751.284 TL net kar elde edilmiştir. Ancak, mevcut ekonomik konjonktür, şirketin uzun vadeli stratejileri, yatırım, nakit akışı ve finansman politikaları ve ortaklarımızın, şirketimizin ve çalışanlarımızın uzun vadeli menfaatleri dikkate alınarak, 2020 hesap dönemi dağıtılabilir karının dağıtılmayarak, genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere (geçmiş yıl karları hesabına) aktarılmasının yapılacak olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere teklif edilmesine mevcudun oy birliği ile karar vermiştir.''


Hibya Haber Ajansı