Borsa ve Finans Dünyası
Giriş Tarihi : 10-06-2021 15:19

Merit Turizm'de yeni pay alma hakkı kullanımı

Merit Turizm Yatırım ve İşletme A.Ş'nin bedelli sermaye artırımına ilişkin yeni pay alma hakkı kullanım tarihleri belirlendi..

Merit Turizm'de yeni pay alma hakkı kullanımı

Merit Turizm Yatırım ve İşletme A.Ş'nin bedelli sermaye artırımına ilişkin yeni pay alma hakkı kullanım tarihleri belirlendi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, şöyle denildi:

''Şirketimizin 200.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 2.550.000 TL çıkarılmış sermayesinin 25.500.000 TL (%1000 oranında) artırılmak suretiyle 28.050.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapılan başvuru kapsamında sunulan izahname, kurulun 03.06.2021 tarih ve 29/834 sayılı toplantısında onaylanmıştır. İzahnamede belirtilen esaslara uygun olarak yeni pay alma hakları (rüçhan hakkı) 14.06.2021–28.06.2021 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılacaktır. Pay sahiplerimizin ellerindeki payların %1000 oranında yeni pay alma hakkı bulunmaktadır. Yeni pay alma hakları 0,10 TL nominal değerli her bir pay için 0,60 TL fiyattan (1 TL nominal değerli her bir pay için 6 TL fiyatla) ihraç edilecektir. İhraç edilecek paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde MKK tarafından hak sahipleri bazında kayden izlenecek olup, payların fiziki teslimi yapılmayacaktır. Kaydi paylar hak kullanım süresi boyunca hak kullanımını takiben MKK düzenlemeleri çerçevesinde kayden teslim edilecektir. Bu sermaye artırımında yeni pay alma hakkını kullanmak istemeyen pay sahiplerimiz bu haklarını yeni pay alma hakkı süresi içinde satabilirler.''

Hibya Haber Ajansı