Borsa ve Finans Dünyası
Giriş Tarihi : 21-11-2021 20:27

İhlas Haber Ajansı'nda esas sözleşme tadili

İhlas Haber Ajansı A.Ş, esas sözleşme tadiline ilişkin bildirim yaptı..

İhlas Haber Ajansı'nda esas sözleşme tadili

İhlas Haber Ajansı A.Ş, esas sözleşme tadiline ilişkin bildirim yaptı.

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

''Şirketimizin 210.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 42.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 64.000.000 TL'ye çıkarılması işleminde 1 TL nominal değerli pay 4.60 TL den primli olarak halka arz edilmiş olup, 22.000.000 TL artırım tutarını temsil eden paylar karşılığında halka arz süresi (26.10.2021-T+1 dahil 27.10.2021) içinde 101.200.000 TL nakit girişi sağlanmıştır. Söz konusu tutarın 22.000.000 TL'sinin sermaye hesabına, bakiye tutarının sermaye yedekleri altında emisyon primi hesabına kaydedilmesine, esas sözleşmenin 'Sermaye ve payların nev'i' başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesi hususunda uygun görüş almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına karar verilmiştir.''

Hibya Haber Ajansı