SİYASET
Giriş Tarihi : 06-06-2021 22:31   Güncelleme : 07-06-2021 05:35

Doğu Perinçek Türklerde Devlet Kuruculuğu Dersinde Gençlerle Buluştu

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, Öncü Gençlik'in Teoman Alili Akademisi'nin "Türklerde Devlet Kuruculuğu" derslerinde okulda oturdular.

Doğu Perinçek Türklerde Devlet Kuruculuğu Dersinde Gençlerle Buluştu

10 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak Öncü Gençlik Teoman Partisi Alili Akademisi'nde Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de katıldı. Perinçek, gençlere “Türklerde Devlet Kuruculuğu” konusunu anlattı. Odaklanma yöntemiyle yetiştirmek için bir çift yoğundu. Doğu Perinçek'in sunumunun ardından Öncü Gençlik eğitimlerini konularını sorularını Doğu Perinçek'e yöneltti.

'TARİH DEVLETLERİN KURULMASIYLA BAŞLIYOR'

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Perinçek, tarihî, ve ekonomik süreçlerin parçası, geçiş bölgesidir ve tarihidir. Tarih toplumların sınıflarına ve devletlerin hazırlıklarıyla başlıyor. Yazının da ortaya çıkışının meta göstergesiyle devlette ortaya çıkmasıdır. Uygarlık ve tarih devletleriyle başlıyor. Devlet ve uygarlık kuruluşlarıdır. geceleri uykularından. Uygarlık bir kültürdür. Tarih öncesi yani öncesi insandan olan ürünün eğitiminden bahsediyoruz. Tarih sonrası kültüre uygarlık diyoruz” dedi.

Perinçek, “Su, denetim alınıyor tarımları üretiliyor, tarımla ilgili ilk devletler ortaya çıkıyor. Kendiliğinden gelmek için birinci derecede emin olmayan bir şekilde ortaya çıkar. Tükettiklerinden daha yetiştirmeleri gerekir. Diyelim ki biz biriz. Avcılık yaşımızla ancak karnımızı doyuruyoruz, büyümeyi biriktiremiyoruz. Üretimde olduğu zaman görünme sorunu ortaya çıkıyor. Sorunların ortaya çıkması için ekonomikler ve donanımda olması gerekiyor. Bu atılımlar neler olabilir. Su bentleri olacaklar için uygun koşullar yaratılır. Demirin icadı olabilir. Toprağı daha derin sürmeden öncene kavuşursunuz. Toprağı derinden sürünce daha çok buğday darı üretebilirsiniz. Üretimde yapılan atılımla ortaya çıkar, ortaya çıkıyor olmaktan çıkmaktan ve meta olmaktan çıkmak. Önce dava ile buğdayı değiştiriyorlarmış. Sonra da davarla değiştirmenin aracı para ortaya çıktı. yönlendirmeler, tehditler ve meta ile dışarı çıkmaktan korkuyorlar. Bunlar örgütlenmeyi zorluyor. Pazarların kontrol kadrosuna sahip olan sahiplerine sahip olan beylerin hakim olması ile de sınıflaşma ortaya çıkıyor” Türklerde devletleşmeyle yaşanabilecek deneyimler anlattı.

‘ORDU VARSA DEVLET VARDIR’

Perinçek, ‘Türk’ sözcüğünün tarihsel gelişimini anlattıktan sonra devletin varlığında ordunun da önemli olduğunu vurgulayarak, “Türk kelimesinin kökeni Töre demektir, kurumlara sahip olan, örgütlü demektir. Uygarlıkla hiçbir milletin adı birbirine bağlı değil. Türk adı Törük’ten gelir töreli demek yani töre, hukuk ve kurum demek. Hiçbir kavmin ismi uygarlıkla bağlantılı değil. Türk adının uygarlıkla ortaya çıkması çok ilginç. Boy da örgütlü bir ad. Boy devlet anlamına geliyor. Türk’le ilgili kavim adlarında bir örgütlenme görüyoruz. Bu da ilginç başka kavimlerde görmediğimiz kabile örgütlenmesine gönderme yapan isimlendirmeler var. O da Türklerin isimlerinin halk isimlerinin devlet isimlerinin bile 3 Oğuz, 9 Oğuz, 10 Og gibi olmasında bir örgütlenme var. Bizim Anadolu’ya gelen Oğuzlar 10 kabile. Buralarda kabile devletleri var. O kabileler devleti oluşturuyor.

Devlet, tarihle birlikte ortaya çıktı. Sınıflara bölünme, kan bağı olan unsurların itaat altına alması ve bunun da bir orduyla gerçekleşmesi… Tarihte, ‘o toplumda devlet var mı?’ diye ilk önce neye bakacağız? ‘Zenginlik var mı?’ ona bakacağız. Bir yerde altın varsa devlet vardır. Altını görünce para ekonomisi var, zenginlik var demektir. Yağma ile zenginlik elde ediyorsun. Bunun için de ordun, askerin ve devletin olacak. O sebeple altın gördüğümüz yerde devlet vardır diyeceğiz. Ordu varsa da devlet vardır” dedi.

“DEVLETTEN SONRA NE OLACAK?”

Soru cevap bölümünde gençlerin sorularını yanıtlayan Dr. Doğu Perinçek, gençlerin “devlet sonrası dönemde insanlık nasıl bir aşamada olacak? Devlet kavramının geleceği ne olacak” sorusuna “Devlet zenginlikle ortaya çıktı. Malların kıtlığının son bulduğu zaman devlet kavramı da o süreç içerisinde sönecektir. Devlet bir zenginleşme ürünü, zenginleşme sınırı kalktığı, mallar bol olduğu zaman da sonu gelecek. Yapay zekadan örnek verelim. İnsan emeği yerine makine geldiği zaman sınıfsal farklar ortadan kalkar. Fabrikada insan çalışmayınca sömürü kalkar. Ve olağanüstü bir zenginlik artar. Yapay zekâ bizi sınıfsız bir topluma götürüyor. Tabi o dönemin de bir örgütlenmesi olacaktır. Belki daha yerel daha küçük, disiplini sağlamak şeklinde. Yapay zeka, zenginliklerin bol olduğu bir dünyanın haberini bize veriyor. O zaman da bizim devlet dediğimiz cihaza ihtiyaç olmadan başka türlü bir örgütlenme olacak” dedi.

YUNAN VE TÜRK EFSANELERİNDEKİ BAŞLICA FARKLILIK NEDİR?

Perinçek, “Yunan ve Türk efsanelerinde anlatılan kadının farklılığının sebebi nedir?” sorusuna ise “Yunan ve Roma uygarlığında Akdeniz ticaretinden dolayı meta ekonomisi aşırı gelişmiştir. O kadar gelişmiştir ki insan bile alınır satılır hale gelmiştir. Türkler ise kabile topluma daha yakın. Meta ekonomisinde aşırı gelişme olmuyor. Meta ekonomisindeki aşırı gelişmede bir yandan uygarlık etkili bir yandan da insan köleleşiyor. Kadınlar bu bakımdan satılabilir hale geliyor. Meta ekonomisi öncesi kadın daha özgür. Meta ekonomisi gelişince kadın kafese kapatılıyor ve eşcinsellik de böyle gelişiyor. Türkler ise kabile toplumundan kalan eşitlikleri daha çok koruyorlar. Kadın erkek alanını da daha çok koruyorlar. Ama meta ekonomisiyle de bağlantılı. Yoksa Yunan kadınlarının da özgürlükçü olduğu bir geçmişi var.” cevabını verdi.

Ders, Doğu Perinçek'in “Ne mutlu bize Türk milletinin fertleriyiz. Türk milleti olarak yolumuzu aydınlatan çok büyük bir miras sahibiz.” sözlerle sonlandı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, dersinden sonra Teori Dergisi'nin bu ayki “İslam Uygarlığına Tarihsel Bir Bakışygarlığına” ve “Bo Efsaneleri ve Gerçek”, “Orta Asya Uygarlığı”, “Og'dan Oğur'a”, “Osmanlı'dan Bugüne Toplum ve Devlet” kitaplarını önerdiler.