Borsa ve Finans Dünyası
Giriş Tarihi : 06-06-2021 15:41

AVOD kar dağıtmayacak

AVOD Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş, kar dağıtımı yapmayacak..

AVOD kar dağıtmayacak

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şunlar aktarıldı:

''2020 yılı hesap dönemi ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-14.1. sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan konsolide finansal tablolara göre 1.985.074 TL net dönem zararı, Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolara göre 4.455.249 TL net dönem zararı ile sonuçlanması nedeniyle kar dağıtımının yapılamayacağı hususu 2020 yılı olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir.''

Hibya Haber Ajansı