Borsa ve Finans Dünyası
Giriş Tarihi : 22-06-2022 20:54

Atlantis Yatırım Holding kar dağıtmayacak

Atlantis Yatırım Holding A.Ş, kar dağıtımı yapmayacak.

Atlantis Yatırım Holding kar dağıtmayacak

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

''Şirketimizin, Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) hükümleri çerçevesinde, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TMS/TFRS) uyumlu olarak hazırlanan ve TTK Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından bağımsız denetimi yapılan 01.01.2021 – 31.12.2021 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarına göre 1.358.289 TL net dönem karı, azınlık payları hariç 795.606 TL net dönem karı ve TTK ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa (yasal kayıtlar) uygun düzenlenen finansal tablolarına göre 885.709,93 TL net dönem karı oluşmuştur. Bununla birlikte konsolide finansal tablolarına ve yasal kayıtlara göre geçmiş yıl zararları elde edilen kardan fazla olduğu için, elde edilen karın geçmiş yıllar zararlarından mahsup edilmesi ve mahsup işlemi sonunda dağıtılacak kar kalmadığı için yönetim kurulu kar dağıtılmaması hususunun genel kurul onayına sunulmasına karar vermiştir.''

Hibya Haber Ajansı

AdminAdmin