Borsa ve Finans Dünyası
Giriş Tarihi : 22-06-2022 20:41

Altınyağ Madencilik'te fon kullanımı

Altınyağ Madencilik ve Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş, sermaye artırımından elde edilen fonun kullanım yerine ilişkin bildirim yaptı.

Altınyağ Madencilik'te fon kullanımı

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklama şöyle:

''Şirketimizin sermaye artırım sürecinde 18.08.2021 tarih, 8/3 sayılı kararıyla hazırlanan fon kullanım raporuna istinaden planlanan 30.000.000 TL tutarındaki yeni maden sahası alımına ilişkin harcama tutarı, Sermaye Piyasası Kurulunun 30.09.2021 tarih, 50/1427 sayılı toplantısında alınan kararla, harcama öncesi doğmuş borcun kaynağı ile birlikte borcu tevsik edici belgelerle Sermaye Piyasası Kuruluna bilgi verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulunun onayı sonrası kullanım gerçekleştirilmesini teminen söz konusu bedel Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Denizbank A.Ş nezdinde bloke edilmiştir. Sermaye artırımına ilişkin hazırlanan fon kullanım raporunda belirlenmiş olan yatırımlarımızda, yaşanan yüksek enflasyon ortamı, döviz bazında satın alınan ve alımı devam etmekte olan yatırımlardaki kur artışları nedeniyle katlanılan maliyet artışları, maden sahası dekapaj çalışmalarının en büyük maliyetlerini oluşturan akaryakıt fiyatlarında yaşanan artışlar ile işçilik maliyetlerindeki artışlar nedeniyle sermaye artırımından elde edilen fonun kullanım planlamasında sapmalar olmuştur. Bu çerçevede Sermaye Piyasası Kuruluna söz konusu fon kaynağının, 30527 ruhsat nolu maden sahası için planlanan yatırım harcamalarında meydana gelen artışın karşılanmasında ve kömür alım satımlarında işletme sermayesi ihtiyacı yönünde kullanılması amacıyla blokenin kaldırılarak fonun serbest bırakılması yönünde başvuru yapılmıştır. Sermaye Piyasası Kuruluna yapılan başvurumuz sonucunda, kurulun 16.06.2022 tarih, 32/893 sayılı toplantısında şirketimizin talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiş olup, bloke edilen fon kaynağı serbest bırakılmıştır.''


Hibya Haber Ajansı

AdminAdmin